5/14/2022

Kitap çıkarmak pek çok kişinin hayali. Özellikle blog yazarları gibi düzenli içerik üretenler bu yazılarını kitaba dönüştürmeyi isterler. Kitabın içeriğini oluşturmak işin sadece bir kısmı. Bir de bunun yayınlanması ve dağıtımı işi var. 

Kitap çıkarabilmek için yeterli sayıda ve kalitede içerik barındıran yazılara ihtiyaç var öncelikle. Bu içerikler oluşturulduktan sonra kitap yayımlama süreci başka bir dünyaya geçiş yapmanızı sağlıyor. Özellikle ilk kez kitap çıkaranlar için sorularla dolu bir süreç. Ben kitabımı yayınlamadan önce sevgili Deep Tone Derin' den destek almıştım. Detaylı bilgilendirme yapmıştı. İkinci Adam Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün' ün kaleme aldığı 110 Soruda Kitap Çıkarmak isimli kitap, bu konuyla ilgili akla gelen sorulara cevap veriyor. İşte bazı sorular:

 • Kitabım ne kadar sürede yayınlanır, ne kadar sürede satışa sunulur?
 • Herkes kitap yayınlayabilir mi?
 • Kitabımdan kazandığım telif bana ne zaman ve nasıl ödenir?
 • Kitap çıkarmak için ne kadar ücret ödemem gerekir?
 • Ödemeyi kredi kartı veya taksitle yapabilir miyim?
 • Kitabımın ne kadar sattığını, nerelere kitabımın satıldığını nasıl takip edebilirim?
 • Kitabım kitap mağazalarında satışa sunulur mu, raflara girer mi?
 • Kitabım kitap fuarlarında standınızda satışa sunulur mu?
 • Katıldığınız kitap fuarında imza günü yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?
 • Kitabımın kapak resmini kendim seçebilir miyim?
 • Kitabımın satışlarını arttırmam için reklam yapmam gerekir mi?
 • Yayınevi seçerken nelere dikkat etmeliyim?

3/31/2022

Fırçadaki Son Şiir, Hanife Mert tarafından yazılmış ve Orhan Veli' yi anlatan biyografik bir roman. Türk Şiiri' nin en önemli isimlerinden biri olan Orhan Veli' nin hayatını, yaşadıklarını, aşklarını, ailesini, yakın çevresini ve şiire olan tutkusunu bu romanda açıkça görebiliyorsunuz. 


Ayrıca dönemin siyasi ve sosyal hayatıyla birlikte şiir ve sanat camiası hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz. Özellikle Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday' ın öncülüğünü yaptığı şiir hareketi olan '' Garip'' in başına gelenleri biraz da şaşkınlıkla okuyorsunuz. Günlük konuşma dilinde yazılan, vezin ve kafiyeye karşı çıkan tarzda yazılan bu şiirlere, dönemin klasik ve ünlü şairleri büyük tepki gösteriyorlar. Küçümseyici ve hakarete varan ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhan gibi önemli şair ve yazarlar tepkilerini açıkça ortaya koyuyorlar. Orhan Veli' nin çektiği yoksulluk, parasızlık ve yalnızlık duygusu içiniz cız etmesine neden oluyor. Kitabın isminin çıkış hikayesi de bunu destekliyor. Orhan Veli öldüğünde yakın arkadaşlarından Sabahattin Eyüboğlu eşyalarını teslim almaya gider. Eşyalardan biri de kağıda sarılı bir diş fırçasıdır. Kağıtta yazan şiir de tamamlanmamış olan '' Aşk Resmi Geçidi'' isimli şiirdir.

Kitabın büyük bir emek ve detaylı bir araştırma sonucu yazıldığı belli oluyor. Ayrıca son derece akıcı bir üslupla yazılmış. Abartısız, dramatize etmeden güzel bir anlatım tarzı var. Kitabın duygusu okuyucuya geçiyor.

3/18/2022

Bazen insanları olduğundan farklı görürüz ya da görmek isteriz. Gözümüze perde çekeriz adeta. Ortam ya da koşullar değişince gözümüzdeki perde kalkar ve gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalırız.

Gözümüze olumlu ya da olumsuz manada perde çekmemizin en önemli nedenlerinden biri de önyargılarımızdır. Kendimize yakın bulduğumuz insanların olumsuz yönlerini görmezden gelirken, hoşlanmadığımız insanların olumlu yönlerini görmek istemeyiz.

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından oluşturulan ses, görüntü vb. verilerle zenginleştirilmesidir. Kısaca, gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi denilebilir. Bizim de yaptığımız beynimiz ve duygularımız sayesinde insanları olduğundan farklı görmektir. Mevcut olan özelliklerini ve kapasitelerini olduğundan fazla görüyoruz. Bir anlamda artırılmış gerçeklik. Tam tersi olan durumda, insanları olduğundan daha az görme gayretimize de ''azaltılmış gerçeklik'' desek yeridir.

Güvenme Mecburiyeti

Tabi ki insanlara inanmaya ve güvenmeye ihtiyacımız var. Ama insan konumlandırma yaparken dikkatli olmakta fayda var. İster iş hayatımızda personel görevlendirme ve yetkilendirmede, isterse de özel hayatımızda, gönlümüzde ya da kafamızda konumlandırdığımız insanları doğru belirlemek gerekir. Beklentilerimizin karşılanmadığı durumlarda üzüntü yaşayabiliriz. Sabahattin Ali' nin söylediği gibi: ''İnsanları olduğundan farklı görmekte ısrar edişime içerliyorum.'' demeye başlarız.

2/22/2022

2011 yılında Suriye' de meydana gelen olaylar sonucu milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk etmiş ve büyük çoğunluğu Türkiye olmak üzere pek çok ülkeye göç etmiştir. Farklı dil ve kültüre sahip milyonlarca insanın ülkemize giriş yapması ve uzun yıllar boyunca kalması beraberinde pek çok sorunu meydana getirmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılan ve Doç. Dr. Saime Özçürümez ile Prof. Dr Ahmet İçduygu tarafında yazılan Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme kitabı, sürecin başlangıcından itibaren oluşan tüm aşamaları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitap 2011-2019 yılları arasında zorunlu göç ile ülkemize gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikleri sorulara, sorunlara ve konulara karşılık Türkiye' nin yapmış olduğu uygulamaları anlatmaktadır. Çalışma yaşamı, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında yapılan ve zaman içerisinde değişen uygulamalar kaleme alınmıştır. Ayrıca İstanbul Sultanbeyli Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi' nin göçmenlerle ilgili yapmış oldukları örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Suriyelilerin Türkiye' ye geliş tarihi olan 2011 yılından itibaren çalışma yaşamına katılımlarıyla ilgili dönemsel farklılar olmuştur. 2011-2013 yılları ''Yaşam Destek Odaklı Koruma'', 2013-2016 yılları arası'' Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Yönetişim Modeli'', 2016' dan günümüze '' Sosyal Uyum ve Toplumsal Bütünleşme'' yaklaşımı uygulanmaktadır. Kitap ülkemizde bulunan Suriyeliler' in ülkemizde kalmaları ve topluma entegre edilmeleri için yapılan uygulamaları detaylı bir şekilde anlatıyor. Kitaptan bazı bölümler:

''Savaşlardan, çatışmalardan ve doğal afetlerden kaçarak ülkeleri dışında yaşayan insanların sayısı 70 milyona ulaşmıştır.''

''2019 yılı sonbaharı itibariyle ülkesinden ayrılan Suriyeli sayısı 5,6 milyon civarındadır. Bunları % 65'i olan 3,6 milyonu Türkiye' de, geri kalan 2 milyon Lübnan, Ürdün, Irak ve çeşitli Kuzey Afrika ülkelerinde yaşamaktadır.''

''Zorunlu göç ile gelenlerin kalış sürelerinin belirsiz bir şekilde uzuyor olması dolayısıyla, ilk geldikleri dönemde başvurulan acil durum yaklaşımı odaklı uygulamalar, ağırlıklı olarak toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum süreçlerini destekleyen politikalara ve uygulamalara doğru evrilmiştir.''

''Bazı araştırmalarda zorunlu göç ile gelen Suriyelilerin kayıt dışı ekonomide yerel halkın istihdam oranını azalttıkları, fakat kayıtlı sektörde özellikle vasıfsız işgücü piyasasına katılım gösterdikleri ve bu yüzden düşük eğitim seviyesine sahip olanları ve kadınları çalışma yaşamı dışında bıraktıkları ile ilgili bulgular paylaşılmıştır.'' 

''2013 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca Türkiye' de kesintisiz olarak 8 yıl ikamet etmiş olan yabancılara uzun dönemli oturma izni ve oy kullanma, seçme, seçilme, kamu kurumlarında çalıma ve vergiden muaf olarak araç ithal etme hakkı dışında kalıcı ikamet sahibi olan yabancılar için Türk halkı ile aynı haklardan yararlanabilme olanağı da verilmiştir.''

''Türkiye' ye zorunlu göç ile gelmiş olan Suriyelilerin % 41' inin bulundukları ülkeden ayrılırken işsiz durumda oldukları belirtilmiştir.''

''Geçici Eğitim Merkezleri' nin kapatılması, devlet okullarında Mart 2019' da paylaşılan verilere göre yaklaşık 665.000 çocukluk bir ek kapasite gerektirmektedir.''

''YÖK' ün aldığı karara göre Suriye' deki savaş nedeniyle öğrenimleri yarıda kalmış ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin gerekli belgelere sahip olması durumunda Türkiye' de bulunan üniversitelere yatay geçişi sağlanmaktadır. Gerekli belgelere sahip olmayan öğrenciler ise beyanları dikkate alınarak '' özel öğrenci'' statüsünde üniversitelere kaydedilmektedir. Bunlara ek olarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla 2014-2015 akademik yılında Suriyeli öğrenciler devlet üniversitelerindeki öğrenim harçlarından muaf tutulmuşlardır.'' 

''Kızılay kart ile belli bir miktar nakit yardımı alan aileler bu yardımı; gıda, yakıt, kira ve ilaç gibi önemli gereksinimlerini karşılamak ve faturalarını ödemek için kullanabilmektedir. Alışveriş sırasında bu kart banka kartı gibi kullanılabilmektedir.''

''Mart 2018' e kadar tamamı AFAD tarafından karşılanan ilaç bedellerinin bu tarihten itibaren % 20' si zorunlu göç ile gelen kişiler tarafından karşılanmaya başlanmıştır.''

2/04/2022

17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu' nda, Konstantiniyye' de geçen Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar tarafından yazılmış harika bir roman. 7 bölümden oluşan ve müthiş bir hayal gücü eseri olan kitap içine girdikçe okuyucuyu etkisi altına alıyor ve elinizden bırakamıyorsunuz.

Namlı kabadayı Arap İhsan, yeğeni Uzun İhsan Efendi' yi ziyaret etmek için Konstantiniyye' ye geliyor. Yanında uykusuzluk illetine yakalanmış haşarı çocuk Alibaz vardır. Uzun İhsan Efendi ise sürekli ilaç içerek uyuyan, düşler gören ve adeta düşlerinde yaşayan biridir. Oğlu Bünyamin' le yaşamaktadır. Arap İhsan savaş esnasında kendisine isabet eden kurşunu engelleyen üzerinde taşıdığı kitabı, '' bir hikmeti vardır'' diyerek çevirisini yaptırmak üzere Venedikli eski bir katip olan Kubelik' e götürür. Kitabın yazarı Rendekar (Filozof Rene Descartes' e gönderme) kitabın adı da ''Zagon Üzerine Öttürmeler''(Yöntem Üzerine Konuşmalar- Descartes' in yazdığı bir kitap). Hayal gücü, tarih, felsefe ve bilimin harmanlandığı sıra dışı bir roman Puslu Kıtalar Atlası.

238 sayfalık kitap kimi bölümlerinde detaylı tasvirler ve eski Türkçe kullanımı nedeniyle okumakta zorluk yaratıyor. Ama bu bölümler haricinde son derece akıcı. 1995 yılında ilk basımı yapılan ve büyük beğeni toplayan Puslu Kıtalar Atlası 20 den fazla dile çevrilerek 74. baskısına ulaştı.  

Kitabın yazarı İhsan Oktay Anar Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeliğinden emekli olmuştur. 

Çizgi Roman

Derin tasvirler içeren bu kitabın çizgi romanı da yapıldı. İlban Ertem tarafından 5 yıllık bir çabanın sonunda son derece güzel bir çizgi roman ortaya çıktı. Kitabın bize hayal ettirdiklerinin karşılaştırmasını yapmak için güzel bir rehber olmuş. 

Kitaptan alıntılar:

'' Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor. Bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığıyorlardı.''

'' Düşünüyorum, ama sadece ben var değilim. Düşündüğüm için asıl sizler varsınız; sizler ve içinde yaşadığınız dünya.''

'' Git ve benim göremediklerimi gör, benim dokunamadıklarıma dokun, sevemediklerimi sev ve hatta, bu babanın çekmeye cesaret edemediği acıları çek. Dünyadan ve onun bin bir halinden korkma.''

'' Niçin öğrendiğime gelince: Ben bu dünyaya bilmek için geldim. Benim için kutsal bir şey varsa o da bilgidir, gerek bu dünyanın gerekse öte dünyanın bilgisi. Bu yüzden öğrendiklerimi akıl terazisinde tartıp doğru olup olmadıklarına bakarım.''

1/28/2022

Kimi zaman gittiğimiz yerlerde personelle müşteriler arasında tartışma çıktığını görürüz. Daha sonra şöyle bir ses işitiriz: '' Bana müdürünüzü çağırın.'' Orada bir sorun olduğu bellidir ve personel bu sorunu çözememektedir. Müdür gelir, müşteriyi dinler, yapılan hatanın telafi edileceğin söyler, sorunu çözer ve müşteri sakinleşip teşekkür eder.

Kalabalıkların yönetilebilmesi ve organize olabilmesi için yöneticilere ihtiyaç vardır. İhtiyaç ve hedeflere göre sonuçlara ulaşabilmek plan, program ve organizasyonla mümkündür. Bunun için de doğru ekibin ve doğru yöneticilerin seçilmesi çok önemlidir. 

Yönetici Doğulmaz Yönetici Olunur

Doğuştan yöneticilik diye bir şey yoktur. Yöneticilik öğrenilebilir. Yöneticilik çok boyutlu bir kavramdır. Sadece yapılan işle ilgili teknik bilgi yönetmek için yeterli olmaz. ''Üst düzey yöneticilik insan yönetmektir'' der Hüsnü Özyeğin. İnsan davranışları ve iletişim konusunda kendisini geliştirmeyen yöneticilerin sorumlu oldukları grupları oturdukları koltuktan gelen güçle iyi yönetme şansları yok. İşin tuhaf tarafı İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteri' nde bu konularla ilgili dersler bulunmamaktadır. İnsanları bu kadar önemli konuları eğitimlere ve kurslara katılarak, kitaplar okuyarak tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca öğrendikleri bu konuları özümsemeleri gerekir. Çünkü sadece bilmek yetmez. Bildiklerini uygulayabilmeleri gereklidir. Ayrıca sabrı ve hazmetme kapasitesi yeterli olmayan kişiler yönetici olmaya hiç niyet etmemelidirler. 

Egolarına Yenik Düşen Yönetici

Yöneticilerin en önemli zaaflarından biri de egolarına yenik düşmeleridir. İyi eğitim almış ya da teknik bilgisi üst düzeyde olan yöneticilerde ego yükselebiliyor. Hatta sadece yöneticilik koltuğuna oturdukları için de ego yükselebiliyor. Altında çalışan ekibe ya da karşısındaki müşterilere karşı sabırsızlık ve yukarıdan bakma durumu olabiliyor. Başarıyı kendilerine başarısızlığı astlarına bağlama davranışı ortaya çıkıyor. Bu davranışlar ekibi olumsuz etkiliyor ve genel performans düşüyor. Yöneticilerin unutmaması gereken önemli bir konu vardır: Çalışanlar genellikle işten değil, yöneticisinden istifa eder. Egonun yükselmesi bazen yöneticinin kendisini şirketin önünde görmesine neden oluyor. Şirket için faydalı olabilecek hamleler egodan ve her şeyi ben bilirim anlayışı yüzünden yapılmayabiliyor. 

1/13/2022

Zaman yerinde durmuyor. Bazen hızlı, bazen yavaş hep ileriye doğru akıyor. Ama bazen zamanda geri gitmek yani geçmişe yolculuk yapmak isteriz. Gündelik hayattan yorulduğumuzda ya da bunaldığımızda günümüzden uzaklaşmak isteriz. Geçmişe yolculuk zor günlerimizde bizi biraz olsun rahatlatır.


Geçmişe Sığınmak

Geçmişe gitmek gündelik hayattan kaçıştır aslında. Eski mahallemize gitmek, eski arkadaşlarla buluşmak ya da eski eşyaları karıştırmak geçmişe sığınma yöntemleridir. Akraba ziyaretleri de geçmişe gitmemize yardımcı olur. Akrabalarımızın gözünde hiç büyümediğimiz için ve onlar bize hep büyük geldikleri için onları gördükçe geçmişe gitmiş oluruz. 

Geçmişin Arkasına Saklanmak

Diğer geçmişe gitme şekli de günümüzde başarılı olamadığımızda ya da beklentilerimizi karşılayamadığımızda olur. Geçmişin arkasına saklanmak da diyebiliriz buna. Geçmiş farklı olsaydı, bugün ya da yarın daha farklı olurdu diye düşünürüz ve anlatırız. Bazen bu görüş doğru olsa da hayat böyle bir şey. Herkesin hayatında bu gibi durumlar yaşanmıştır. Önemli olan bu durumu abartıp her şeyin bahanesi haline getirmemektir. 

Nostalji Hastalığı

Nostalji hastalığı, geçmişe çok fazla özlem duyma, geçmişi sorunsuz görme ve gelecekten umudu kesme durumudur. Geçmiş yaşadıklarımız değil dileklerimiz haline gelmeye başlar. Geçmişe gidip geri dönememe hali de denilebilir. İleri aşaması psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

Geçmiş Döngüsü

Geçmişe yolculuk yapmak arada güzel olsa da ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Günümüze değer katacak uğraşılar, anın kıymetini bilmek ve belki de halimize şükretmek geçmiş döngümüzün hızını azaltacaktır. 

12/24/2021

PlayStation 5’in en büyük teknolojik yeniliklerinden biri olan DualSense’in tüm özellikleri PC platformunda da kullanılabiliyor. 

PlayStation 5’te deneyimledikten sonra tüm PC oyuncularının sorduğu, “DualSense PC’de çalışır mı?” sorusunun yanıtı: Evet… Sony PlayStation 5’in en güçlü yönlerinden biri olan DualSense, gelişmiş dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları ile oyunseverlere çok farklı bir deneyim sunuyor. 
DualSense PC uyumluluğu da çok kolay bir şekilde sağlanıyor. Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlara USB aracılığıyla bağlanabilen DualSense kontrol cihazı ayrıca bluetooth üzerinden de hem mobil platformlarda hem de PC’ye kolayca kullanılabilir.
Steam oyun platformu, DualSense’in PC’ye bluetooth üzerinden hızlı bağlantı kurmasını sağlıyor. Steam istemcisinin yüklenmesinin ardından; (bilgisayarınızda bluetooth yoksa bluetooth adaptörü aracılıyla) ekranın sağ alt köşesindeki sistem tepsisini açıp, Bluetooth simgesine çift tıkladıktan sonra sırasıyla, “Bluetooth veya başka cihaz seçin” seçeneğini ardından “Bluetooth”a tıklayın. DualSense’in ışıkları mavi renkte yanana kadar PlayStation ve Share düğmelerine (PlayStation logolu tuş ile “\ | /” işaretli tuş) aynı anda basın. Kablosuz denetleyiciyi seçtiğinizde DualSense’i bilgisayarınızla eşleştirmiş olacaksınız.


DualSense’i kablolu ya da yukarıda anlattığımız gibi Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağladıktan sonra Steam size yapılandırma imkanı da tanıyor.
Steam’de sırasıyla Ayarlar, Denetleyici, Genel Denetleyici Ayarları’nı seçtiğinizde karşınıza çıkacak olan büyük resimde PlayStation Yapılandırma Desteği kutusunu seçin.
Adımları doğru takip ettiğinizde, algılanan denetleyiciler listesinde PlayStation 5 Denetleyici: PlayStation 5 Denetleyici yazacaktır. Bu mesaj, DualSense’in bilgisayar ile eşleştiği ve Steam oyunlarının DualSense ile uyumlu bir şekilde çalışacağı anlamına gelir. 
Geniş ekran modunda, oyun içi menüsünü başlatmak için PlayStation düğmesine basarak DualSense’in ayarlarını da değiştirebilirsiniz.  

Üç farklı renk seçeneğiyle tüm oyun severlerin karşısına çıkan DualSense ile ilgili daha fazla bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

PC oyunları, DualSense ile daha keyifli
Sony PlayStation 5’in fark yaratan teknolojisi DualSense, eşsiz özellikleriyle PC platformunda da kullanılabiliyor.
Sony PlayStation 5’in en güçlü yönlerinden biri olan DualSense kontrol cihazı, gelişmiş dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları ile oyunseverlere çok farklı bir deneyim sunuyor. “DualSense PC’de çalışır mı?” diye soran PC oyuncuları DualSense’i hızlı bir şekilde bilgisayarlarına bağlayabiliyor. Oyuncular Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlara DualSense’i USB aracılığıyla saniyeler içerisinde bağlayıp, oynayabiliyor. Ayrıca Dualsense tıpkı PS5’te olduğu gibi PC’de de kablosuz olarak kullanılabiliyor. Steam oyun platformu da DualSense’in PC’ye hızlı bağlantı kurmasını sağlıyor. 
Steam istemcisinin yüklenmesinin ardından; (bilgisayarınızda bluetooth yoksa bluetooth adaptörü aracılıyla) ekranın sağ alt köşesindeki sistem tepsisini açıp, Bluetooth simgesine çift tıkladıktan sonra sırasıyla, “Bluetooth veya başka cihaz seçin” seçeneğini ardından “Bluetooth”a tıklayın. DualSense’in ışıkları mavi renkte yanana kadar PlayStation ve Share düğmelerine (PlayStation logolu tuş ile “\ | /” işaretli tuş) aynı anda basın. Kablosuz Denetleyiciyi seçtiğinizde DualSense’i bilgisayarınızla eşleştirmiş olacaksınız.


  
DualSense’i kablolu ya da yukarıda anlattığımız gibi Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağladıktan sonra Steam size yapılandırma imkanı da tanıyor.
Steam’de sırasıyla Ayarlar, Denetleyici, Genel Denetleyici Ayarları’nı seçtiğinizde karşınıza çıkacak olan büyük resimde PlayStation Yapılandırma Desteği kutusunu seçin.
Adımları doğru takip ettiğinizde, algılanan denetleyiciler listesinde PlayStation 5 Denetleyici: PlayStation 5 Denetleyici yazacaktır. Bu mesaj, DualSense’in bilgisayar ile eşleştiği ve Steam oyunlarının DualSense ile uyumlu bir şekilde çalışacağı anlamına gelir. 
Geniş ekran modunda, oyun içi menüsünü başlatmak için PlayStation düğmesine basarak DualSense’in ayarlarını da değiştirebilirsiniz.  

Birçok PC oyunu, üç farklı renk seçeneğiyle gelen DualSense’in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliğini destekliyor. DualSense ile ilgili daha ayrıntılı bilgi linkte: https://www.playstation.com/tr-tr/accessories/dualsense-wireless-controller/PC’de DualSense deneyimi bambaşka

PC oyuncuları, PlayStation 5’in fark yaratan teknolojisi DualSense ile gelişmiş dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşlarıyla keyifli bir oyun deneyimi yaşıyor. 
Üç farklı renk seçeneğiyle gelen DualSense, PC’de de çalışıyor. Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetik özelliği gibi eşsiz özelliklere sahip olan DualSense, hızlı bir şekilde bilgisayarlara bağlanabiliyor. Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlara USB aracılığıyla bağlanabilen DualSense kontrol cihazı ayrıca bluetooth üzerinden de hem mobil platformlarda hem de PC’ye kolayca kullanılabilir.Steam oyun platformu da DualSense’in PC’ye hızlı bağlantı kurmasını sağlıyor. 
Steam istemcisinin yüklenmesinin ardından; (bilgisayarınızda bluetooth yoksa bluetooth adaptörü aracılıyla) ekranın sağ alt köşesindeki sistem tepsisini açıp, Bluetooth simgesine çift tıkladıktan sonra sırasıyla, “Bluetooth veya başka cihaz seçin” seçeneğini ardından “Bluetooth”a tıklayın. DualSense’in ışıkları mavi renkte yanana kadar PlayStation ve Share düğmelerine (PlayStation logolu tuş ile “\ | /” işaretli tuş) aynı anda basın. Kablosuz Denetleyiciyi seçtiğinizde DualSense’i bilgisayarınızla eşleştirmiş olacaksınız.


  
DualSense’i kablolu ya da yukarıda anlattığımız gibi Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağladıktan sonra Steam size yapılandırma imkanı da tanıyor.
Steam’de sırasıyla Ayarlar, Denetleyici, Genel Denetleyici Ayarları’nı seçtiğinizde karşınıza çıkacak olan büyük resimde PlayStation Yapılandırma Desteği kutusunu seçin.
Adımları doğru takip ettiğinizde, algılanan denetleyiciler listesinde PlayStation 5 Denetleyici: PlayStation 5 Denetleyici yazacaktır. Bu mesaj, DualSense’in bilgisayar ile eşleştiği ve Steam oyunlarının DualSense ile uyumlu bir şekilde çalışacağı anlamına gelir. 
Geniş ekran modunda, oyun içi menüsünü başlatmak için PlayStation düğmesine basarak DualSense’in ayarlarını da değiştirebilirsiniz.  

DualSense ile ilgili daha ayrıntılı bilgi linkte: 
https://www.playstation.com/tr-tr/accessories/dualsense-wireless-controller/

Bir boomads advertorial içeriğidir.

12/18/2021

Pek çok konuda fikir alış verişinde bulunuruz. Fikirlerimizin bazıları doğru bazıları ise yanlış olabilir. Karşı tarafın fikirleri ve görüşleri bizimkilere göre daha mantıklı ise bunu kabul edip '' tamam '' deriz. Ama bazı insanlar karşı tarafın görüşü doğru olsa da '' tamam'' diyemezler. 


Onlara göre fikir alış verişi sanki bir savaştır ve başkasının fikrini kabul edip tamam derlerse bu savaşı kaybetmiş olacaklardır. Dolayısıyla karşı tarafın söylediklerinin doğru olup olmadığıyla ilgilenmezler.

Mağara Alegorisi
Ünlü filozof Platon' un Devlet adlı kitabında geçen mağara alegorisi bu durumu anlatmaktadır. Alegoriye göre bazı insanlar karanlık bir mağara içerisinde zincire bağlı olarak durmaktadırlar. Doğumlarından itibaren mağaradalar ve dış dünya hakkında bilgileri yoktur. Sırtları mağaranın girişine dönüktür ve kafalarını da sağa sola çevirememektedirler. Mağaranın girişinden yansıyan gölgeleri gerçeklik sanmaktadırlar. Bir gün bu insanlardan biri zincirlerinden kurtulur ve dışarı çıkar. Gerçek hayatı görür ve duvardaki gölgelerin gerçek olmadığını anlar. Mağaraya geri dönüp arkadaşlarına bunu anlatır ama onlardan tepki görür. Onlar mağaranın dışında gerçekliği kabul etmezler.

Hep Tamam Diyenler

Bir de her zaman tamam deyip kendi bildiklerini okuyanlar var. Tamam dediklerinde ikna olduklarını, söylenenleri yapacaklarını sanırsınız. Onların tamam deme amacı karşı tarafı susturmaktır aslında. Böylelerine tamam dedikten sonra belki de yemin ettirmek gerekiyor.

Psikolojik Tamam

Bazı zamanlarda da karşı tarafın psikolojik durumuna bakarak ve konuyu uzatmamak için tamam demek gerekir. Daha sakin bir zamanda konu tekrar gündeme getirilerek sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Bu sayede hem yanlış kararlar alınmasının önüne geçilebilir hem de temelsiz kırgınlıklar önlenebilir. 

12/08/2021

İnsanlar zaman içerisinde değişim geçiriyorlar. Beklentileri ve istekleri de bununla paralel olarak değişiyor. Dolayısıyla onları harekete geçirecek güdüleri ve motivasyonları da farklılaşıyor. Drive kitabı geçmişten günümüze uygulanan motivasyon yöntemlerini anlatıyor. Ödül ve ceza sistemi ile yapılan motivasyonun etkisinin nerelerde işe yaradığını ve yaramadığını örneklerle açıklıyor. Rekabet kaynaklı performans artış beklentisinin olumsuz yönleri ve maaş dengesinin çalışanlar için önemi de kitapta ele alınıyor. Kitap, Nasıl Motive Oluruz, Nasıl Motive Ederiz sorularının cevaplarını oldukça akıcı bir dille anlatıyor.

Kitaptan bazı bölümler:
'' Para kaybetmenin acısı para kazanmanın hazzından çok daha güçlüdür.''

'' Maaşlar, sözleşme ücretleri, bazı ek ödemeler ve ikramiyeler ana ödüller olarak adlandırılabilir. Çalışan birinin ana ödülleri yetersiz ve adaletsiz ise o kişinin odağı içinde bulunduğu durumun ve koşulların kötülüğü üzerine kayacaktır.''

'' İnsanlar, bir başka kişinin motivasyonunu ve davranışlarını olumlu yönde etkilemek için ödülleri kullanıyor ama bunu yaparken o kişinin bahis konusu eyleme yönelik içsel motivasyonunu istem dışı bir şekilde köreltiyor.''

'' Nakit para ödülleri ve ışıltılı mükafatlar başta büyük bir memnuniyet duygusu yaratır. Ama daha sonra bu duygu söner ve onu canlı tutmak için ödül verilen kişi daha sık aralıklarla daha büyük başka ödüllere gereksinir.''

'' İşyerinde hayal kırıklığının sebeplerinden biri insanların yapmaları gereken ile ellerinden gelen arasındaki uyumsuzluktur. Yapmaları gereken becerebileceklerinden fazla ise o takdirde gerilim ve endişeye kapılırlar. Yapmaları gereken becerebileceklerinin gerisindeyse o takdirde ise canları sıkılır.''

'' Çoğumuz iyi olduğumuz konularda çalışırız, yükselenlerse zayıflıkları üstünde çalışırlar.''

'' Motivasyon son derece kişisel bir şeydir ve sizi etkileyecek sözleri ve imleri ancak siz bilebilirsiniz.'' 

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!