2/27/2016

Yöneticilikte yaygın bir tabir vardır: '' Çalışan işinden değil, yöneticisinden istifa eder.'' Yöneticilerin çalışanlarla ilişkileri onların performansları kadar işte kalma sürelerini de etkiler. Çalışanların işlerinde mutlu ve verimli olmaları beklentilerinin karşılanmasıyla doğrudan ilgilidir.


Yöneticilerin çalışanlardan beklentileri olduğu gibi, çalışanların da yöneticilerden beklentileri vardır. Peki çalışanlar yöneticilerden ne beklerler?
1) Adil Yönetim: Çalışan beklentileriyle ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, adil yönetim beklentisinin her zaman ilk sıralarda yer aldığı görülür. Adil ücret, adil ödül ve ceza uygulamaları, adil davranışlar gibi.


2) Takdir Edilmek: Çalışanlar iyi yaptıkları işlerin görülmesini ve takdir edilmesini beklerler. Bu önemli bir motivasyon aracıdır. Takdir edilme parasal da olabilir sözlü ya da yazılı da olabilir.

3) Saygı Görmek: Her insan saygı görmek ister. Yöneticilerin astlarına saygılı yaklaşımları çalışanların hem işlerine bağlılıklarını arttırır hem de verimlerini. Çalışanları hata yaptıklarında topluluk önünde azarlamak ya da kişiliğini rencide edecek şekilde ağır konuşmak çok yanlıştır. Yöneticilerin çalışanlarına selam vermeleri, halini hatırını sormaları bile onlara saygı gösterdiklerinin işareti olarak algılanır.

4) Görev Tanımlarının ve Hedeflerin Net Olması: Çalışanlar görev tanımlarının ve hedeflerinin ne olduğunu, yani kendilerinden ne istendiğini net olarak bilmek isterler. Çalışanlar kendilerinin olduğu kadar çalışma arkadaşlarının da görev tanımlarını ve hedeflerini merak ederler. Bu yüzden bu konuların açık ve şeffaf olması gerekir. 

5) Kariyer Gelişiminin Açık Olması: Çalışanlar performanslarının yüksek olması durumunda kariyer olarak ilerleme yollarının açık olduğunu görmek isterler. Pozisyon olarak ilerleme imkanlarının olmadığını ve önlerinin kapalı olduğunu görürlerse performanslarında düşüş meydana gelecektir. Ayrıca çalışanlar gelişimleri için eğitimler de almak isterler.


6) Huzurlu Bir Çalışma Ortamı: İş hayatı tabi ki streslidir. Stressiz olması beklenemez. Bununla beraber yöneticilerin fazladan stres yapıp çalışma ortamını huzursuz hale getirmemeleri gerekir. Aslında çalışanların stresini azaltmak yöneticinin görevleri arasındadır. Huzurlu çalışma ortamına iş güvencesi de dahil edilebilir. 

7) Sorumluluğun Paylaşılması: Herkes hata yapabilir. Yöneticilerin, doğru yapılan işleri kendilerine mal etmesi, kötü yapılan işlerden çalışanları sorumlu tutması çalışanları oldukça rahatsız eder. Çalışanlar hata yapmış olsalar bile yöneticinin sorumluluğa kendisini ortak edip, çalışanı koruması, çalışanlar tarafından oldukça takdir görür ve yöneticiye bağlılığı arttırır.

8) Çalışanların Görüşlerinin Alınması: Özellikle kendi departmanlarını ilgilendiren konularda o bölümün çalışanlarının görüşlerinin alınması çalışanların kendilerini değerli hissetmesini sağlar.

Categories:

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlar:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!