9/08/2014

Bir çok iş yeri performans artışı sağlayabilmek ve iyi performansı sürekli kılabilmek için ödül ve ceza sistemi uygulamaktadır. Çalışanların önemli bir kısmı, maaşını kazanılmış hak olarak gördüğü için, sadece aldığı maaş ile ekstra bir performans göstermemektedir. İşini daha iyi yapanın ödüllendirildiği, eksik ya da hatalı yapanın cezalandırıldığı sistemin varlığı kulağa hoş geliyor. Ancak ödül ve ceza sisteminin doğru uygulanmaması yarardan çok zarar getirecektir. Ödül ve ceza sisteminde dikkate edilmesi gerekenler unsurlar aşağıdadır:
1) Ödül ve Ceza Kriterleri Açık Olmalıdır:  Çalışanlar bir süre sonra ödülleri de maaş gibi görmeye başlarlar. Yani maaş gibi sürekli olarak ödenmesini beklerler. Bu sistemin daha iyi performans gösterenleri ödüllendirmek için olduğu açıkça belirtilmeli ve kriterler net olmalıdır.

2) Herkese Aynı Şekilde Uygulanmalıdır: Bu sistem tüm çalışanlara aynı şekilde uygulanmalıdır. Daha kıdemli ya da daha çok sevdiğiniz çalışanlara ayrıcalık tanınmamalı aynı kriterlerle değerlendirme yapılmalıdır. 

3) Cezalar Çok Ağır Olmamalıdır: Ödül ve ceza sistemi belli dönemleri kapsamaktadır. Tek hata yapan çalışanın( çok büyük ve önemli hatalar hariç) ödül alma hakkı tamamen ortadan kalkmamalı ve sistem dışına itilmemelidir. Değerlendirildiği dönemin başında ceza alacak davranışta bulunan çalışanın, nasıl olsa ödül alamayacağım diyerek performansı düşebilir. Ayrıca çalışanlarda, ödül vermemek için cezalar yüksek tutuluyor, algısı oluşabilir.


4) Ödüller Ulaşılabilir Olmalıdır: Ödül sayısı az ve ulaşılamaz olmamalıdır. Birden fazla kategoride ödüller konulmalıdır.

5) Sonuçlar Çalışanlarla Paylaşılmalıdır: Çalışan hangi nedenlerden dolayı ödül alamadığını bilmeli ki bir daha o konularda daha dikkatli olsun. Ayrıca sonuçların açıkça ortaya konulması sistemin güvenilirliğini de sağlayacaktır.


6)  Ekip Performansı da Ödüllendirilmeli: İş yerini bir takım gibi düşünürsek başarı da başarısızlık da tüm ekibi bağlayacaktır. Başarılı ekibin performansının da ayrıca ödüllendirilmesi ekip içindeki dayanışmayı arttıracaktır.

7) Ödül ve Ceza Sistemi Güncel Olmalıdır: Puanlama yapılan kriterler düzenli olarak güncellenmelidir. Uygulanamayan maddeler çıkarılmalı, ihtiyaç olması halinde yeni maddeler eklenmelidir. Güncellenen maddeler de çalışanlara mutlaka bildirilmelidir.
8) Değerlendirme Periyotları Çok Uzun Olmamalıdır: Çok uzun aralıklarla yapılan ödül ve ceza sistemi değerlendirmesi istenilen amaca ulaşmaz. Yılda 3 ya da 4 defa yapılan değerlendirme çalışanının motivasyonunu canlı tutar. 
Categories:

2 yorum:

Yorumlar:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!