9/21/2015

Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan kimseye profesyonel denir. Bu, profesyonelin sözlük anlamıdır. Ama gerçek anlamda profesyonellik sadece kazanılan paraya bağlı değildir. Bir iş yerinde çalışırken yapılan davranışlar, bir insanın profesyonel olup olmadığını gösterir. 

Her iş yerinde, adaletsiz ve yanlış olduğu düşünülen uygulamalar olabilir. Maaş adaletsizliği, istenilen terfinin ve beklenilen hakların alınamaması vb. Bu tür durumlarda, çalışanlar tepki gösterme ihtiyacı hissederler. Bunun sonucu olarak da, verimli çalışmamak, iş yavaşlatmak, motivasyon kaybına uğramak, dedikodu yapmak gibi, asla profesyonel davranışı olmayan tepkiler gösterirler. Ben bu kadar para alıyorum, karşılığında bu kadar çalışırım, terfiyi ya da hakları kim aldıysa o çalışsın gibi söylemlerde bulunurlar. Aslında böyle davranarak, istedikleri maaş artışı ya da terfiyi ileride almalarını da imkansız hale getirirler. Çünkü terfi, prim vb durumlarda değerlendirme ölçütlerinin en önemlisi performanstır. Yapılması gereken profesyonelce davranıp çalışmaya devam etmek ve yılmamaktır. Peki nedir profesyonel davranışları? Profesyonellere özgü davranışlardan bazıları şöyledir:
1) Kendisini sürekli geliştirmek: Dünya ve iş dünyası sürekli gelişip yenileniyor. Bu süreçlere ayak uydurabilmek için sürekli kendini geliştirmeli ve eksik yönlerini tamamlamalı. 
2) Olayları kişiselleştirmemek: Pek çok iş yerinde kişisel çekişmelerin olduğu ve bunun da kuruma zarar verdiği görülür. Gerçek profesyoneller işle ilgilenirler kişilerle değil. Olayları kişiselleştirip enerjisini şahsi kavgalara harcamayıp işine odaklanmalıdır.
3) Sorunun değil çözümün kaynağı olmak: Profesyonellerin sorunları çözmesi beklenir, sorunları çıkartması değil. Bu nedenle problem çıkartmak yerine problemi çözmeye odaklanılmalı.
4) İşinin gerekliliklerini kendiliğinden yapmak: Pek çok çalışan vardır, onların çalışması için arkalarından itmeniz gerekir. Gerçek profesyonel, işinin gerekliliklerini herhangi bir talimat gelmeden kendiliğinden yapandır.
5) Kurallara uymak: Mevcut ve değişen kurallara hemen uyum sağlamalı, bu kurallara uymalıdır. 
6) Objektif olmak: Herhangi bir olumsuzluk karşısında olaya objektif yaklaşmalı, tarafsız ve sonuç odaklı çözümler getirmelidir. 
7) Kendini tanımak: Yeteneklerini ve potansiyelini bilip, hedeflerini ve beklentilerini ona göre belirlemeli ve bu doğrultuda çalışmalıdır. Kapasitesinin üzerinde beklentilere girmemelidir.
8) Kendini motive edebilmek: Performans dalgalanmalarının önüne geçebilmek için kendisini motive edebilmeli, başkasının motivasyonuna ihtiyaç duymamalıdır.
9) Stresle başa çıkmak: İş hayatı mücadeleli ve stresli geçer. Bu stresle başa çıkabilmeli ve baskı altında doğru kararlar verebilmelidir.
Categories:

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlar:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!