1/17/2015

Çalışanların korkulu rüyalarından biri de denetlemedir. Bu dönemler, oldukça stresli ve zorlu geçer. Denetleme, yönetimin ana unsurlarından biridir. Doğru yapılan denetlemeler, hem çalışanların hem de şirketlerin performansının artmasını sağlar.


Denetlemenin amacı, daha önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak için, doğru şekilde çalışılıp çalışmadığını kontrol etmek, yapılan hataları ve yanlış uygulamaları tespit etmek, düzeltici aksiyonları, tamamlanma süresi de belirterek ortaya koymaktır. Aksiyonların, belirtilen zamanda tamamlanıp tamamlanmadığı da takip edilmelidir. Her ne kadar çalışanlar denetlemelerden hoşlanmasalar da bu onlar için de yararlıdır. Çünkü, ileride büyük sorunlara yol açabilecek, bilerek ya da bilmeyerek yapılan uygulama hatalarının, daha erken ortaya çıkması sağlanır ve zamanında müdahale edilmesine imkan verir. Zamanında tespit edilmeyen sorunlar, büyüyerek daha radikal kararların alınmasına sebep olabilir. Bu yönüyle çalışanları da korumaktadır. Denetleme, çalışanların, işletme körlüğü nedeniyle göremedikleri hususları da ortaya çıkarır. Haberli yapılan denetimler, hazırlanmak için zaman tanırken, bu süre içerisinde, uygulamaların da uygulayanlar tarafından gözden geçirilmesini sağlayarak, bir  nevi self kontrol yapılmasına imkan tanır. Habersiz denetimlerse, doğru uygulamaların sürekli yapılmasına yardımcı olur. Bir de denetlemenin herkese aynı standartta uygulanması gerekir. Güvenilen ve beğenilen çalışanlar da aynı ciddiyetle kontrol edilmelidir. Bu sayede, onların da performanslarının düşmesinin önüne geçilmiş olur. Unutulmamalıdır ki, güven denetime mani değildir. 
Categories:

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlar:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!